نرخ ارز و سیاست های ارزی
نوشته شده در پنجشنبه دهم فروردین ۱۳۹۱
ساعت :
نویسنده : بچه های انجمن

تنظیم: مریم بهنام/ کارشناسی ۸۸

اهمیت و جایگاه :

نرخ ارز  به عنوان یکی از متغیرهای اصلی سیاست گذاری در اقتصاد کشورها شنا خته شده است و سیاست های نامناسب نرخ ارز یکی از عوامل عملکرد ضعیف در بخش های مختلف اقتصادی است.
تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران یکی از دغدغه های جدی  سیاست گذاران اقتصاد کشور بوده است. تعیین نرخ ارز از یک سو نقش موثری در تجارت خارجی کشور (اعم از صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه) و پیرو آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت های کشور دارد و از سوی دیگر نقش موثری در تعیین تولید داخلی، میزان اشتغال و سطح عمومی قیمت ها برخوردار است. ارزش گذاری بیش از اندازه نرخ واقعی ارز موجب تضعیف صادرات وخروج سرمایه به خارج از کشور می شود.
در حقیقت تغییر در نرخ ارز، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضادی را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر  قرار دهد  بنابراین با توجه به نقش ویژه تعیین نرخ ارز در تعیین عملکرد اقتصاد ایران، سیاست های ارزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اشتباه در این مسیر می تواند به ایجاد هزینه های بزرگی برای اقتصاد ایران بینجامد.
نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال 1380 حداقل یک نظام ارزی دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیر‌رسمی (بازار آزاد) بوده است، اما با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز  از سال1381 نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی تغییر یافت.همان طور که در جدول مشاهده می شود نرخ اسمی ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ، از یک سیر صعودی برخوردار است اما از سال 1381، نظام ارزی به یک نظام ارز تک نرخی تبدیل مي‌شود، به طوری که اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی تقریبا ناچیز است.

در این گزارش به تحلیل نرخ های ارز و سیاست های ارزی درسری زمانی در نظر گرفته شده در اقتصاد ایران پرداخته می شود.

:: موضوعات مرتبط: مقالات علمی دانشجویان گروه، اقتصاد ایران نوروزی